Kaartlagen en legende

Met de tool Lagen lijst onder het tabblad Data kunnen bepaalde kaartlagen aan en uitgezet worden. Bovendien kan de legende van de lagen ook met deze tool worden afgelezen door rechts bovenaan het menu open te klikken en “Toon legende” te kiezen.

knop kaartlagen

Wanneer de Lagen lijst worden geopend ziet de widget er als volgt uit:

kaartlagen

Een laag kan altijd open of dichtgeklapt worden door ofwel op de naam van de laag te klikken of door op open of closed te klikken. Deze symbolen tonen ook aan of de laag open of dicht is. Een laag met closed voor is dicht. Een laag met open voor is open. Lagen kunnen meer of minder transparant worden gemaakt met behulp van de Transparantie balk.

Er wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen twee soorten kaarten: Referentiekaarten en Themakaarten.

Referentiekaarten

referentiekaarten

Deze kaarten worden gebruikt als achtergrondkaart of als referentie bij een themakaart. Je kan ze aan en uit zetten door middel van het vinkje vinkje.

Themakaarten

themakaarten

Er zijn 6 soorten themakaarten voorzien:

 • Riolering en waterlopen
 • Drinkwater
 • Zoneringsplannen/GUP
 • Probleemstellingen
 • Projecten
 • Wegenis
 • FETRAPI

Deze lagen bevatten alle operationele data die zich in de Viewer bevindt. Wanneer je deze lagen volledig openklapt zal de legende zichtbaar worden:

legende eigenaar

In onderstaand voorbeeld zijn de verschillende mogelijkheden van de kaartlagen duidelijk:

voorbeeld kaarlagen
 • De hoofdlaag Riolering en waterlopen is zichtbaar.
 • De groepslaag Leidingen - Grachten is zichtbaar.
 • Soort water is aangevinkt en zichtbaar (Indien Leidingen - Grachten of Riolering en waterlopen niet zou aangevinkt zijn, dan zou Soort water niet zichtbaar zijn.
 • Eigenaar is niet aangevinkt.
 • Connectiepunten, Hydraulische structuren en Putten / knopen zijn aangevinkt maar niet zichtbaar op het huidige schaalniveau. Dit is zichtbaar aan hun grijze kleur.

Waarschuwing

De lagen onder Leidingen - Grachten zijn verschillende thema’s van dezelfde leiding. Het heeft hier dus geen nut om meerdere lagen te selecteren aangezien ze enkel de leidingen op een andere manier visualiseren. Enkel de bovenste geselecteerde laag zal zichtbaar zijn.

Labels

De labels kunnen worden aan- of uitgeschakeld door op het label icoon te klikken in het Labels aan/uit menu.

Als het label icoon groen ingekleurd is, zijn de labels zichtbaar in de Viewer (zie onderstaande figuur).

labels aan

Als het label icoon rood ingekleurd is, zijn de labels niet zichtbaar in de CoDAM Viewer, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

labels uit

Als het label icoon blauw ingekleurd is, zijn de labels van de onderliggende lagen in de Viewer gemengd zichtbaar en niet zichtbaar (zie onderstaande figuur).

labels aan/uit

Waarschuwing

Indien het label icoon groen is ingekleurd, maar de labels toch niet zichtbaar zijn, dan is dit omdat de labels niet zichtbaar zijn op de huidige schaal. Zoom verder in tot de labels zichtbaar worden.