Algemeen

In volgende sectie wordt kort een overzicht geschetst van de volledige Viewer. Deze pagina bevat voldoende informatie om te kunnen starten met de Viewer. Voor meer uitleg over een specifieke functionaliteit moet je naar desbetreffende help pagina gaan.

Eens je bent ingelogd in de Viewer zal je scherm er ongeveer zo uitzien:

Overzicht van de Viewer

Op deze overview zijn drie belangrijke grote delen zichtbaar: de hoofding, de werkbalk en de kaart. Daarnaast is er nog één belangrijke tool die niet standaard zichtbaar, de widget vensters.

Hoofding

Aan de rechterkant van de hoofding zie je zoeken op adres. Hiermee kan je snel naar een adres zoeken. Rechts hiervan staat de knop om je account af te melden.

De hoofding van de Viewer

Werkbalk

De werkbalk bevat de toegang tot alle componenten. Ze bestaat uit drie tabladen, Data, Taken en Help. Al deze componenten worden in detail uitgelegd in deze handleiding.

De werkbalk van de Viewer

Kaart

Standaard wordt de kaart van Vlaanderen getoond. In het geel worden de steden en gemeenten aangeduid waar Farys|TMVW werkzaam is. Links bovenaan zie je een schaalbalk, deze kan gebruikt worden om te zoomen. Links onderaan kan je het gebruikte projectiesysteem raadplegen, de coördinaten van de cursor, en de huidige schaal. Klikken op de schaal brengt een dropdown menu tevoorschijn die selectie van het schaalniveau toelaat. Rechts onderaan kan het pijltje gebruikt worden om een overzichtskaart te openen. Navigeren op de kaart is mogelijk op standaard manier (meer informatie op Navigatie).

De kaart

Widget vensters

De widgets zijn de vensters waar je een taak in uitvoert en waar de resultaten in verschijnen. Deze verschijnen links van de kaart als je een functionaliteit raadpleegt.

alt text